Prodej ekoplaket pro vjezd do nízkoemisních zón v SRN

Zavedení tzv. „ekologické plakety“ pro vjezd do „ekologických zón“ v Německu. Od 1. března 2007 mohou německá města vytvářet ekologické zóny, do kterých smí vjíždět pouze vozidla, vybavená příslušnou ekologickou  plaketou. Ekologické plakety jsou podle úrovně znečišťování ovzduší vozidlem rozděleny do čtyř emisních stupňů:

1 emisní stupeň (bez plakety)
2 emisní stupeň (červená plaketa)
3 emisní stupeň (žlutá plaketa)
4 emisní stupeň (zelená plaketa)

Povinnost označit vozidla ekologickou plaketou při vjezdu do ekologických zón platí i pro zahraniční automobily, nákladní atomobily včetně tahačů a autobusy.  Tato povinnost se však nevztahuje na motocykly, traktory a samojízdné stroje. Platnost plakety je neomezená, je na ní uvedena registrační značka (SPZ) vozidla.

Některá z měst začínají zavádět přísnější emisní limity pro povolení vjezdu. Příkladem je město Berlin s minimálním plněním emisního limitu odpovídající stupni 4.

Přehled plaket do jednotlivých měst SRN: http://de.wikipedia.org/wiki/Umweltzone#Umweltzone


Jak ekologickou plaketu získat?

K získání ekologické plakety je nutné předložit originál velkého Technického průkazu motorového vozidla. V případě, že vlastníkem motorového vozidla je leasingová společnost a je zapsána ve velkém technickém průkazu, žadatel předloží originál velkého technického průkazu nebo kopii velkého technického průkazu s originálem osvědčením o registraci vozidla (ORV) či osvědčením o technické způsobilosti (OTP). Emisní stupeň ekologické plakety se stanoví podle emisní směrnice EHS/ES (předpisu EHK) uvedené v technickém průkazu vozidla.

V případě, že v dokladech vozidla není uvedena emisní směrnice EHS/ES nebo předpis EHK, je možné doložit emisní směrnici či předpis vyjádřením výrobce vozidla nebo vyjádřením pověřené zkušebny DEKRA Automobil a.s. Vyjádření pověřené zkušebny DEKRA Automobil a.s. Vám zajistí naše STK bez nutnosti kamkoli jezdit.

Cena za získání ekologické plakety je 300,- Kč včetně DPH

 
 

otevírací doba

Po 7:00 - 17:00
Út 7:00 - 15:00
St 7:00 - 17:00
Čt 7:00 - 15:00
7:00 - 12:00kontakt

tel.: 465 520 174
e-mail: info@stkusti.cz

mapa

Hosting: Ilimitada Hosting Chile VPS